U2 - I Still Haven"t Found What I"m Looking For

Data / Godzina Stacja
15-08-2022
20:56 RMF Gold
13:20 RMF24.pl
09:00 RMF LOVE
06:21 RMF 5 Łagodne Przeboje
06:13 RMF Relaks
02:01 RMF 5 Łagodne Przeboje
01:49 RMF Relaks
14-08-2022
20:44 RMF 80s
17:02 RMF Gold
13-08-2022
21:04 RMF 3 Pop-Rock
17:38 RMF Classic rock
00:02 RMF Relaks
12-08-2022
22:54 RMF24.pl
19:17 RMF LOVE
12:35 RMF Classic rock
11:51 RMF 3 Pop-Rock
08:52 RMF 2 Pop
05:14 RMF Gold
04:31 RMF 2 Pop
00:58 RMF Gold
11-08-2022
18:13 RMF 3 Pop-Rock
12:56 RMF Relaks
11:44 RMF LOVE
06:12 RMF Classic rock
01:54 RMF Classic rock