Green Day - Basket Case

Data / Godzina Stacja
22-05-2022
21:52 RMF Studencka impreza
17:03 Open FM Radio Rak'n'Roll
12:00 Antyradio
12:00 Open FM Punk Rock
07:08 Rock Radio
21-05-2022
18:46 Open FM 500 Rock Hits
17:02 RMF Rock
07:13 Open FM Punk Rock
02:00 Open FM Praca Rock
20-05-2022
09:29 Open FM Radio Rak'n'Roll
07:15 Eska Rock
07:11 Eska Rock
07:05 Eska Rock
05:17 Open FM 500 Rock Hits
19-05-2022
21:16 Open FM Punk Rock
15:41 Rock Radio
03:18 RMF24.pl
18-05-2022
21:23 Open FM Radio Rak'n'Roll
18:51 Open FM Punk Rock
09:32 Rock Radio
09:10 Open FM Praca Rock
17-05-2022
10:42 Open FM Punk Rock
07:18 RMF Rock
02:50 RMF Rock
02:22 Open FM Radio Rak'n'Roll