Mesajah - Kazdego Dnia

Data / Godzina Stacja
27-10-2020
15:16 Nuta
14:42 Open FM 500 Reggae Hits
13:38 Open FM Polskie Reggae
10:12 Olsztyn
07:48 Radom
07:45 Open FM 500 Reggae Hits
06:13 Open FM Polskie Reggae
05:02 Open FM Po Polsku
04:01 Kielce
26-10-2020
22:21 Open FM Polskie Reggae
21:57 Open FM 500 Reggae Hits
14:21 Open FM Polskie Reggae
14:06 Eska
14:01 Open FM 500 Reggae Hits
08:50 Rekord Radom
05:02 Open FM 500 Reggae Hits
04:07 Open FM Polskie Reggae
01:50 Nasze Radio
01:32 Znad Wilii
25-10-2020
22:27 Open FM Po Polsku
20:17 Open FM Polskie Reggae
19:25 Open FM 500 Reggae Hits
15:50 RMF MAXXX
15:45 RMF MAXXX
12:20 Open FM Polskie Reggae
12:02 Open FM 500 Reggae Hits
10:11 STREFA FM
09:20 Kaszëbë
08:51 Weekend FM
04:02 Bielsko
03:47 Kaszëbë
02:32 Open FM 500 Reggae Hits
02:30 Open FM 500 Reggae Hits
02:20 Open FM Polskie Reggae
24-10-2020
19:32 Open FM Po Polsku
19:07 Open FM Polskie Reggae
18:28 Open FM 500 Reggae Hits
11:27 Open FM Polskie Reggae
10:20 Open FM 500 Reggae Hits
08:21 KRDP