Foothills / Badjack - I Got Me

Data / Godzina Stacja
17-05-2022
19:02 RMF Przebój roku 2019
18:02 RMF 2 Pop
14:12 RMF Przebój roku 2019
12:57 RMF 4 Dance & RNB
10:29 RMF Dance
09:08 RMF Przebój roku 2019
04:38 RMF Przebój roku 2019
16-05-2022
20:27 RMF Przebój roku 2019
15:36 RMF Przebój roku 2019
10:40 RMF Przebój roku 2019
07:57 RMF 4 Dance & RNB
06:56 RMF Dance
05:55 RMF Przebój roku 2019
03:23 RMF 4 Dance & RNB
02:24 RMF Dance
01:25 RMF Przebój roku 2019
15-05-2022
22:20 RMF Przebój roku 2019
17:19 RMF Przebój roku 2019
14:36 RMF Dance
12:26 RMF Przebój roku 2019
07:26 RMF Przebój roku 2019
02:57 RMF Przebój roku 2019
14-05-2022
23:40 RMF Przebój roku 2019
22:09 RMF Dance
21:28 RMF 4 Dance & RNB