Natalia Zastepa - Blysk

Data / Godzina Stacja
03-12-2021
11:13 Open FM Top 20 PL
10:11 Open FM Top 20 PL
09:16 Open FM Top 20 PL
08:21 Open FM Top 20 PL
07:53 Polskie Radio Londyn
07:25 Open FM Top 20 PL
06:21 Open FM Top 20 PL
05:22 Open FM Top 20 PL
04:27 Open FM Top 20 PL
03:31 Open FM Top 20 PL
02:35 Open FM Top 20 PL
01:37 Open FM Top 20 PL
00:34 Open FM Top 20 PL
02-12-2021
23:35 Open FM Top 20 PL
22:39 Open FM Top 20 PL
21:47 Open FM Top 20 PL
20:42 Open FM Top 20 PL
19:42 Open FM Top 20 PL
18:46 Open FM Top 20 PL
18:09 STREFA FM
17:53 Open FM Top 20 PL
16:55 Open FM Top 20 PL
16:51 Open FM Po Polsku
15:49 Open FM Top 20 PL
14:50 Open FM Top 20 PL