Guns N'roses - November Rain

Data / Godzina Stacja
30-10-2020
17:40 Open FM 100% Guns N' Roses
17:09 Parada
16:35 Open FM 100% Guns N' Roses
15:36 Open FM 100% Guns N' Roses
14:23 Open FM 100% Guns N' Roses
13:13 Open FM 100% Guns N' Roses
12:00 Open FM 100% Guns N' Roses
10:47 Open FM 100% Guns N' Roses
09:33 Open FM 100% Guns N' Roses
09:10 Open FM Giganci Rocka
08:28 Open FM 100% Guns N' Roses
07:15 Open FM 100% Guns N' Roses
06:00 Open FM 100% Guns N' Roses
04:47 Open FM 100% Guns N' Roses
03:58 Open FM 500 Rock Hits
03:34 Open FM 100% Guns N' Roses
02:50 Białystok
02:20 Open FM 100% Guns N' Roses
02:02 Open FM Giganci Rocka
01:13 Open FM 100% Guns N' Roses
00:07 Open FM 100% Guns N' Roses
29-10-2020
22:54 Open FM 100% Guns N' Roses
21:41 Open FM 100% Guns N' Roses
20:28 Open FM 100% Guns N' Roses
19:16 Open FM 100% Guns N' Roses
18:05 Open FM 100% Guns N' Roses
17:06 Open FM Giganci Rocka
17:02 Open FM 100% Guns N' Roses
15:58 Open FM 100% Guns N' Roses
15:47 Open FM 100% Guns N' Roses
14:37 Open FM 100% Guns N' Roses
13:21 Open FM 100% Guns N' Roses
12:28 Open FM 100% Guns N' Roses
12:17 Open FM 100% Guns N' Roses
11:15 Open FM 100% Guns N' Roses
10:09 Open FM 100% Guns N' Roses
09:07 Open FM 100% Guns N' Roses
07:56 Open FM 100% Guns N' Roses
06:45 Open FM 100% Guns N' Roses
05:44 Open FM 100% Guns N' Roses