Good Charlotte - The Anthem

Data / Godzina Stacja
26-06-2022
04:40 Open FM Summer Rock
25-06-2022
16:16 Open FM Summer Rock
12:37 Open FM Punk Rock
02:29 Open FM Summer Rock
24-06-2022
13:57 Open FM Summer Rock
09:39 Open FM Punk Rock
23-06-2022
23:48 Open FM Summer Rock
11:23 Open FM Summer Rock
10:12 Open FM 500 Rock Hits
05:45 Open FM Punk Rock
22-06-2022
21:34 Open FM Summer Rock
09:09 Open FM Summer Rock
01:18 Open FM Punk Rock
21-06-2022
19:28 Open FM Summer Rock
06:51 Open FM Summer Rock
20-06-2022
21:59 Open FM Punk Rock
21:54 Open FM 500 Rock Hits
19-06-2022
18:21 Open FM Punk Rock
18-06-2022
14:41 Open FM Punk Rock
03:54 Open FM 500 Rock Hits
17-06-2022
11:43 Open FM Punk Rock
16-06-2022
07:48 Open FM Punk Rock
15-06-2022
16:32 Open FM 500 Rock Hits
03:21 Open FM Punk Rock
14-06-2022
00:03 Open FM Punk Rock