Good Charlotte - The Anthem

Data / Godzina Stacja
29-07-2022
18:52 Open FM Summer Rock
05:16 Open FM Summer Rock
28-07-2022
22:22 Open FM Punk Rock
16:17 Open FM Summer Rock
16:12 Open FM 500 Rock Hits
02:43 Open FM Summer Rock
27-07-2022
17:47 Open FM Punk Rock
13:26 Open FM Summer Rock
00:10 Open FM Summer Rock
26-07-2022
23:24 Open FM Punk Rock
13:10 Open FM Summer Rock
00:10 Open FM Summer Rock
25-07-2022
19:29 Open FM Punk Rock
18:43 Open FM 500 Rock Hits
10:35 Open FM Summer Rock
24-07-2022
21:25 Open FM Summer Rock
15:47 Open FM Punk Rock
07:50 Open FM Summer Rock
23-07-2022
18:08 Open FM Summer Rock
12:32 Open FM Punk Rock
04:58 Open FM Summer Rock
22-07-2022
15:27 Open FM Summer Rock
10:38 Open FM 500 Rock Hits
09:38 Open FM Punk Rock
01:51 Open FM Summer Rock