Good Charlotte - The Anthem

Data / Godzina Stacja
02-09-2022
06:06 Open FM Summer Rock
01-09-2022
17:15 Open FM Summer Rock
09:22 Open FM Punk Rock
03:29 Open FM Summer Rock
31-08-2022
14:33 Open FM Summer Rock
06:04 Open FM Punk Rock
00:43 Open FM 500 Rock Hits
00:40 Open FM Summer Rock
30-08-2022
14:21 Open FM Summer Rock
03:47 Open FM Punk Rock
00:29 Open FM Summer Rock
29-08-2022
11:18 Open FM Summer Rock
02:13 Open FM Punk Rock
28-08-2022
22:16 Open FM Summer Rock
08:41 Open FM Summer Rock
02:02 Open FM 500 Rock Hits
27-08-2022
19:27 Open FM Summer Rock
06:20 Open FM Summer Rock
26-08-2022
19:46 Open FM Punk Rock
17:03 Open FM Summer Rock
03:51 Open FM Summer Rock
25-08-2022
14:29 Open FM Summer Rock
13:21 Open FM Punk Rock
00:55 Open FM Summer Rock
24-08-2022
19:00 Open FM 500 Rock Hits